ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС
ECUMENICAL CATHOLIC CHURCH OF CHRIST

ECUMENICAL CATHOLIC CHURCH OF CHRIST

е вероизповедание регистрирано през 2005 година в Софийски Градски Съд, според изискванията на закона за вероизповеданията в Република България. Тази новосъздадена Църква е отговор на въжделенията на десетки хиляди вярващи християни за единство на Христовата Църква и е сбъдната мечта на мнозина български възрожденци, които желаеха да имат една свободна Християнска Църква, общуваща с протестанти и католици. Вселенска съборна църква на Христос е християнска, защото изповядва вярата в Светата Единосъщна и Неразделна Троица. Приема за единствен свой Спасител Господ Иисус Христос, Синът Божий, Въплътеното Слово Божие. Приема Новия Завет за основа на Християнските догмати и цялостно обяснение на Божественото Откровение. Приема за основа на вярата си Апостолски и Никео-Цариградския символи.

БОГОСЛУЖЕБНА ПРАКТИКА

ECUMENICAL CATHOLIC CHURCH OF CHRIST

ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС поощрява общите икуменически църковни служби, като запазва правото си да ползва цялата известна до момента литургийна практика, както и да създава нова, съобразно нуждите на християните за по-пълно общуване в Св. Дух. ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС предоставя на епископа, свещеника или пастира правото на свободен избор при определяне вида и реда на богослужението в ЦО, към която принадлежи според волята и духовните потребности на членовете и.

ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС Е ВСЕЛЕНСКА

ECUMENICAL CATHOLIC CHURCH OF CHRIST

ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС е вселенска (икуменическа), защото приема всички духовни феномени, открити чрез Светия Дух в света. ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС не изисква от членовете си задължително да се придържат към учението на определена християнска традиция и им предоставя свобода при избора на вида на богослужението и църковната община, в която да се черкуват.Всеки православен, католик, протестант или християнин от друг клон на християнството, може да стане член на ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС без да се отказва от или да изменя традиционната си до този момент богослужебната практика и начин на общуване с Бога, както и без да е задължен да прекъсне връзката си с религиозната общност съвместно с която е изповядвал вярата си.

ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС
ECUMENICAL CATHOLIC CHURCH OF CHRIST

ECUMENICAL CATHOLIC CHURCH OF CHRIST

е вероизповедание регистрирано през 2005 година в Софийски Градски Съд, според изискванията на закона за вероизповеданията в Република България. Тази новосъздадена Църква е отговор на въжделенията на десетки хиляди вярващи християни за единство на Христовата Църква и е сбъдната мечта на мнозина български възрожденци, които желаеха да имат една свободна Християнска Църква, общуваща с протестанти и католици. Вселенска съборна църква на Христос е християнска, защото изповядва вярата в Светата Единосъщна и Неразделна Троица. Приема за единствен свой Спасител Господ Иисус Христос, Синът Божий, Въплътеното Слово Божие. Приема Новия Завет за основа на Християнските догмати и цялостно обяснение на Божественото Откровение. Приема за основа на вярата си Апостолски и Никео-Цариградския символи.

БОГОСЛУЖЕБНА ПРАКТИКА

ECUMENICAL CATHOLIC CHURCH OF CHRIST

ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС поощрява общите икуменически църковни служби, като запазва правото си да ползва цялата известна до момента литургийна практика, както и да създава нова, съобразно нуждите на християните за по-пълно общуване в Св. Дух. ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС предоставя на епископа, свещеника или пастира правото на свободен избор при определяне вида и реда на богослужението в ЦО, към която принадлежи според волята и духовните потребности на членовете и.

ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС Е ВСЕЛЕНСКА

ECUMENICAL CATHOLIC CHURCH OF CHRIST

ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС е вселенска (икуменическа), защото приема всички духовни феномени, открити чрез Светия Дух в света. ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС не изисква от членовете си задължително да се придържат към учението на определена християнска традиция и им предоставя свобода при избора на вида на богослужението и църковната община, в която да се черкуват.Всеки православен, католик, протестант или християнин от друг клон на християнството, може да стане член на ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС без да се отказва от или да изменя традиционната си до този момент богослужебната практика и начин на общуване с Бога, както и без да е задължен да прекъсне връзката си с религиозната общност съвместно с която е изповядвал вярата си.

Свещенослужители

ECUMENICAL CATHOLIC CHURCH OF CHRIST
Primate Archbishop Dr. Karl Rodig

Primate Archbishop Dr. Karl Rodig

Архиепископ Христо Писаров

архиепископ Христо Писаров

дякон Алфред Фосколо

дякон Алфред Фосколо

Професор Пламен Цветков

професор Пламен Цветков

дякон Григор Пасков

дякон Григор Пасков

презвитер Михаил Новак

презвитер Михаил Новак

Презвитер Яаков Кирюшатов

презвитер Яаков Кирюшатов

презвитер Тома Грос

презвитер Тома Грос

презвитер Светозар Арабаджиев

презвитер Светозар Арабаджиев

презвитер Стефан Василев

презвитер Стефан Василев

презвитер Георги Димитров

презвитер Георги Димитров

презвитер Стефан Русев

презвитер Стефан Русев

дякон Йордан Марчев

дякон Йордан Марчев

дякон Васил Иванов

дякон Васил Иванов

иподякон Александър Ценов

иподякон Александър Ценов

иподякон Емилиян Георгиев
иподякон Емилиян Георгиев

ПРОПОВЕДИ

ECUMENICAL CATHOLIC CHURCH OF CHRIST

Църковен календар за 2017г.

Църковни новини

ECUMENICAL CATHOLIC CHURCH OF CHRIST