Възвание на Архиепископ Христо Писаров

Скъпи братя и сестри-християни и хора с добра воля,

В качеството си на Апостолически Нунций на Ecclesia Catholica Ecumenica Christi (Вселенска съборна църква на Христос) за Източна Европа, си позволявам да изкажа своята пастирска загриженост и безпокойство за проявения правителствен произвол, убийства и физическо насилие над протестиращите граждани в Република Украйна. Опасявам се, че благочестивата форма на църковните послания ще се окаже неуместна, с оглед на възможната тежка хуманитарна криза, която може да провокират тези събития. Затова, с евангелска дързост, като духовно лице, се смятам за длъжен да посоча, изоблича и заклеймя поднебесните духове на злото, "защото нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу началствата, срещу властите, срещу световните управители на тази тъмнота, срещу духовните сили на нечестието в небесните места." (Ефесяни 6:12).

За мое голямо съжаление показалецът ми първо ще се спре на "цивилизования" двойнствен нравствен модел на Запада. Няма нищо по-деморализиращо и пагубно за нравите от това да служиш на два противоположни принципа, защото "... никой не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира. Не можете да слугувате на Бога и на мамона!" (Матей 6:24). В този смисъл няма как да не отбележа икономическия прагматизъм, като един от основните фактори, дискредитиращ моралните устои на Запада. Впрочем вечната тема за мамона често е била игнорирана от мнозина, но в крайна сметка винаги се оказва актуална независимо от времето в което живеем, защото парите не миришат докато не дойде някой да ти ги вземе, а с тях и живота ти. Тогава замирисва на леш и всичко губи смисъла си, освен борбата за живот. Исторически това се потвърди най-брутално във войните и тоталитарните режими през 20-ти век. За християнската понятийна система проявленията на Антихрист е безусловно свързано с всяка човеконенавист. Едно от безусловните проявленията на геноцид и садизъм спрямо човешкия род е комунизма. В този смисъл смятам за опасно и безпринципно икономическото заиграване с посткомунистическите държави за сметка на отстояването на неизменните човешки права и свободи, фиксирани от приетите декларации за правата на човека. Поведението на Руската империя, събитията в Украйна и дори в България доказват, че посткомунизмът е посттоталитарен и това предопределя критичния минимум на хуманност на тези режими.

Затова с пастирска загриженост призовавам всички църкви, религиозни и държавни институции, неправителствени организации, личности с влияние и хора с добра воля, по целия свят, решително да се противопоставят на грубото погазване на гражданските права, убийствата и насилието в Украйна.

Като архипастир и християнин не мога да не заклеймя убийствата, насилието и подтискането на човешката свобода, като злодеяния нарушаващи истинския ред, предопределен от Всевишния, "..Защото Божият гняв се открива от небето против всяко нечестие и неправда на човеците, които ограждат истината с неправда." (Римляни 1:18) Бог да пази Украйна и света от всяко безумие и зла воля! Амин.